Ara Alexandru Șișmanian

Paris, Franța, din 1983

Email: ashishma@wanadoo.fr

Website: http://ftp.adshishma.net/Ara-Accueil.html  

Cărți de versuri publicate în română:

  • Triptic: Priviri, Ochiul orb, Tireziada, ed. Arhipelag, Târgu-Mureş, 1997-1999; ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2001 (şi online, oct. 2021).
  • Migrene: I-III,  ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2003-2005; IV, ed. Paralela 45, Bucureşti, 2006; V-VIδα, VIδ, ed. Ramuri, Craiova, 2007, 2016, 2017.
  • Absenţe: I-IV, ed. Ramuri, Craiova, 2009-2012; V, ed. Phôs, Paris, 2021 (şi online, dec. 2020).
  • Neştiute: I-IV, ed. Ramuri, Craiova, 2012-2018; V, ed. Phôs, Paris, 2018.
  • Menuetul menestrelului morbid, ed. Phôs, Paris, 2021.
  • Staze şi Enstaze, online, oct. 2021.

Volume de versuri în franceză:

Despre autor:

Născut în 1951 la București, absolvent al singurei promoții de hindi a facultății de limbi romanice, clasice și orientale, cu o teză despre sacrificiul vedic (1974), Ara Alexandru Șișmanian a publicat articole de critică literară în revista Luceafărul, precum și studii de istorie și hermeneutică literară în Steaua.

În ianuarie 1983 părăsește definitiv România, în urma persecuțiilor politice îndurate ca semnatar al apelului pentru drepturile omului lansat de Paul Goma în 1977. Se instalează la Paris ca refugiat politic și urmează cursuri de istoria religiilor, sanscrită, ebraică biblică, coptă și armeană clasică la École Pratique des Hautes Études și la Institut Catholique de Paris, participând în același timp la conferințe internaționale de specialitate.

În 1993 reușește realizarea colocviului internațional de istoria religiilor Psychanodia, dedicat memoriei lui Ioan Petru Culianu, asasinat de securitate în incinta Universității din Chicago pe 21 mai 1991.

Publică numeroase studii de istoria religiilor (în special pe tema comparației Veda – Gnosă) în reviste de specialitate și volume colective, în Belgia, Statele Unite, Franța, Italia. Editează, împreună cu soția sa, Dana Șișmanian, sub egida asociației „Les amis de I. P. Culiano” pe care o creează în 2005, actele colocviului Psychanodia, precum și publicația periodică Les cahiers „Psychanodia” (1/2011, 2/2021), disponibile, împreună cu diferite studii de istorie literară (Trei crime de stat: Eminescu, Labiș, Preda), pe situl personal  http://ftp.adshishma.net/Publications-Accueil.html.

Începînd cu 1997, publică regulat volume de versuri la editurile Arhipelag, Cartea Românească, Paralela 45, Ramuri: ciclurile Triptic (Priviri, Ochiul orb, Tireziada), Migrene (7 volume), Absențe (4 volume), Neștiute (4 volume). Își publică independent Neștiute 5 (2018), Menuetul menestrelului morbid (2019), și Absențe 5 (2021). În fine, în octombrie 2021 îşi publică online ultimul volum, Staze şi enstaze, pe situl personal.

Îi apar de asemenea numeroase  poeme în diferite reviste literare românești, între care, în ultimii ani: Poezia (2/2018), Luceafărul (6/2018, 10/2020), Discobolul (octombrie-noiembrie-decembrie 2018, iulie-august-septembrie 2020), Vatra (3-4/2019, 11/2020), Ararat online (7/2020), Leviathan (nr. 4/2020, nr. 4/2021), Bucovina literară (1-2-3/2019, 7-8-9/2020, 7-8-9 2021), Euphorion (nr 3/2021).

Publică în traducere franceză, engleză și germană mai multe poeme în antologii și reviste, între care publicațiile online Recours au poème, Francopolis (mai 2013iunie 2015,octombrie 2017aprilie-mai 2018juin 2020), La levure littéraire, Atelier.

Îi apar la editura L’Harmattan, în colecția „Accent tonique”, în traducerea Danei Șișmanian, volumele: Fenêtre avec esseulement (2014), Le sang de la ville (2016), Les non-être imaginaires. Poème dramatique, tradus și de autorul însuși (martie 2020), Orphée lunaire (noiembrie 2021).

Referințe critice:

În română:

„Ara Alexandru Şişmanian îşi concepe lirica în cicluri: Triptic (Priviri, Ochiul orb, Tireziada), Migrene, Neştiute, Absenţe.(…)  Poetul tinde spre esenţe pure (…). Înţelesurile cuvintelor se luminează uneori, alteori se încifrează sau povestesc abrupt despre tăcere, absenţă, golul din priviri, lacrimi, pante coborâte, fantasme spulberate, întunericul din care „izvorăsc halucinaţiile”, lumi spectrale, labirint existenţial, mental, lăuntric, al memoriei, limbajului etc. Într-o posibilă inversare a lumilor, s-ar putea zări ca-n vis neştiutele şi etern căutatele lumi neîncepute.”

Sonia Elvireanu, în Neuma, mai-iunie 2019.

„Migrenele se autogenerează fascinant, în cadrul unui proiect poetic puţin obişnuit. Autor solitar, dificil, incomod, Ara Alexandru Şişmanian îşi urmează calea lirică ad inferos, aducînd la suprafaţă străluciri bizare.”

Paul Cernat, în Ararat, 2007

„Ara Alexandru Şişmanian este autorul unor versuri superbe care ne încântă adesea prin pregnanţa lor de definire poetică, apropiată de oracular. (…) Înlănţuirea imaginilor e debordantă, dar prin ele şi dincolo de ele se trasează câteva teme fundamentale în ce priveşte miturile proprii ale poetului: haosul, neantul, vidul, infernul, abisul şi, mai cu seamă, raporturile fenomenologice dintre lucruri şi privire. Căci, precum un Tiresias modern (ori post-modern), Ara Alexandru Şişmanian ne îndeamnă spre profunzimea nevăzută: „Închide ochii ca să deschizi privirea„.”

Dan Cristea, postfaţă la Triptic, 2001

În franceză:

« On lira cet ouvrage [Les non-êtres imaginaires] comme un poème dramatique, comme une longue prose où les mots s’enchaînent et se déchaînent, s’entrelacent, s’entrechoquent, se confondent et renaissent … en une symbiose onirique voulue et permanente. (…) Livre apocalyptique tout autant qu’atypique, d’une intensité folle, où tournoient les mots, les références, les concepts, les illusions, aussi. Livre dans les tourments d’êtres et de non-êtres, entre surréalisme et prière laïque : à lire à voix haute, comme l’écrit Dana Shishmanian, traductrice et préfacière de cet ouvrage hors sentiers battus. »

Claude Luezior, Recours au poème, février 2021

« La poésie d’Ara Alexandre Shishmanian n’est précisément située ni dans le temps ni dans l’espace, ce choix lui confère une portée générale, apte à toucher universellement tous ceux qu’interroge notre humaine condition. »

Martine Morillon-Carreau, Poésie/première, n° 74, septembre 2019.

« Poésie métaphysique, poésie „cognitive”, la poésie d’A.A Shishmanian est aussi très profondément une poétique de l’incarnation et de l’espoir de délivrance. (…) La hardiesse et la force des images entraîneront le lecteur à partager l’expérience paradoxale de ces métamorphoses jaillissantes : intrépide et inspiré, il se peut qu’il avance aussi à la rencontre d’une idéale fleur de poésie, comme celle de Novalis. »

Marilyne Bertoncini,  Recours au poème30 juin 2016