Ara Alexandru Șișmanian

Paris, Franța, din 1983

Email:

Website: http://ftp.adshishma.net/Ara/Poesie.html.  

Cărți publicate:

Despre autor:

Născut în 1951 la București, absolvent al singurei promoții de hindi a facultății de limbi romanice, clasice și orientale, cu o teză despre sacrificiul vedic (1974), Ara Alexandru Șișmanian a publicat articole de critică literară în revista Luceafărul, precum și studii de istorie și hermeneutică literară în Steaua.

În ianuarie 1983 părăsește definitiv România, în urma persecuțiilor politice îndurate ca semnatar al apelului pentru drepturile omului lansat de Paul Goma în 1977. Se instalează la Paris ca refugiat politic și urmează cursuri de istoria religiilor, sanscrită, ebraică biblică, coptă și armeană clasică la École Pratique des Hautes Études și la Institut Catholique de Paris, participând în același timp la conferințe internaționale de specialitate.

În 1993 reușește realizarea colocviului internațional de istoria religiilor Psychanodia, dedicat memoriei lui Ioan Petru Culianu, asasinat de securitate în incinta Universității din Chicago pe 21 mai 1991.

Publică numeroase studii de istoria religiilor (în special pe tema comparației Veda – Gnosă) în reviste de specialitate și volume colective, în Belgia, Statele Unite, Franța, Italia. Editează, împreună cu soția sa, Dana Șișmanian, sub egida asociației „Les amis de I. P. Culiano” pe care o creează în 2005, actele colocviului Psychanodia, precum și publicația periodică Les cahiers „Psychanodia” (1/2011, 2/2021), disponibile, împreună cu diferite studii de istorie literară (Trei crime de stat: Eminescu, Labiș, Preda), pe situl personal  http://ftp.adshishma.net/Publications-Accueil.html.

Începînd cu 1997, publică regulat volume de versuri la editurile Arhipelag, Cartea Românească, Paralela 45, Ramuri: ciclurile Triptic (Priviri, Ochiul orb, Tireziada), Migrene (7 volume), Absențe (4 volume), Neștiute (4 volume). Își publică independent Neștiute 5 (2018), Menuetul menestrelului morbid (2019), și Absențe 5 (2021).

Îi apar de asemenea numeroase  poeme în diferite reviste literare românești, între care, în ultimii ani: Poezia (2/2018), Luceafărul (6/2018, 10/2020), Discobolul (octombrie-noiembrie-decembrie 2018, iulie-august-septembrie 2020), Vatra (3-4/2019, 11/2020), Ararat online (7/2020), Leviathan (nr. 4/2020), Bucovina literară (1-2-3/2019, 7-8-9/2020, 7-8-9 2021).

Publică în traducere franceză, engleză și germană mai multe poeme în antologii și reviste, între care publicațiile online Recours au poème, Francopolis (mai 2013, iunie 2015,octombrie 2017, aprilie-mai 2018, juin 2020), La levure littéraire.

Îi apar la editura L’Harmattan, în colecția „Accent tonique”, în traducerea Danei Șișmanian, volumele: Fenêtre avec esseulement (2014), Le sang de la ville (2016), Les non-être imaginaires. Poème dramatique, tradus și de autorul însuși (martie 2020), Orphe lunaire (noiembrie 2021), toate, abundent recenzate de critica literară franceză.

Referințe critice: