Cornelia Petrescu

Grenoble, Franța, din 1986

Email: neli.petrescu@orange.fr

Website: https://cornelia-petrescu.info/

Cărți publicate:

În limba română:

 • DAHU (Povestiri pentru 24 de seri), 2021, Editura Muşatinii Suceava
 • LEBEDE TOXICE, 2019, Editura Junimea Iaşi
 • CARTI POSTALE, 2014, Editura Timpul, Iaşi şi Ebook AMAZON
 • NOAPTEA GREIERILOR (tradusă din limba franceză), 2012, Editura Junimea Iaşi şi Ebook AMAZON
 • CERCUL LUI SIMION, 2010, Editura Junimea Iaşi şi Ebook AMAZON
 • UCENICIA UMILINTEI, sub pseudonimul Ecaterina Petre, 2001, Editura Junimea Iaşi
 • INTAIA VIATA, sub pseudonimul Ecaterina Petre, 1998, editura Noël Iaşi

În limba franceză:

 • L’ECHO DE LA LUMIERE, 2018, Editura Edilivres Paris
 • LE SAGITTAIRE, 2016, Editura Le verb et l’empreinte Isère
 • LES ECORCES D’ORANGE, 2014, editura Publibook Paris
 • SEMPER STARE, 2006, Editura l’Harmattan Paris
 • LA NUIT DE CIGALES, 2004, Editura Thot Grenoble
 • REVE DE CHIEN. REVE D’HOMME, 1990, Editura Vernet, Isère
 • UN AUTRE REGARD (coautor), 2004, Editura Tipolidana Suceava

Despre autoare:

Membră a Uniunii Scriitorilor din România şi a Societăţii Scriitorilor Bucovineni

Născută în anul 1938 într-o familie de învăţători din Bucovina, căsătorită, mamă a unui fiu. Absolventă a facultăţii de Chimie Industrială Iaşi/1960 ; responsabilităţi tehnice în industria papetară din România.

Refugiată politic în Franţa în anul 1986 ; 12 ani de activitate profesională în Institutul de Cercetări Atomice Grenoble.

Activă o perioadă importantă în asociaţia Grenoble-Isère-Roumanie a dus la bun sfârşit numeroase proiecte culturale precum: schimb între două echipe de artişti plastici din România şi din Franţa, prezenţa echipei Arcanul şi gerarea prestaţiei acesteia pe scenele si în spectacole stradale din Grenoble, sărbătoarea Mărţişorului, Seară literară cu Matei Vişniec…

Atracţia pentru scris se manifestă ca o  terapie psihică în dificila perioadă de dezrădăcinare şi capătă amploare după terminarea activităţii profesionale. Ataşamentul profund la ţara de origine este foarte evident în scrierile sale.

Publicaţii în reviste literare

Convorbiri literare şi Poezia /Iaşi, Bucovina literarǎ/Suceava, Tribuna/Cluj, România literarǎ/Bucureşti, Acoalada şi Nord Literar /Baia Mare, Plai străbun/Bucureşti, Căminul românesc/Geneva, Confluences roumano-françaises/Lyon.

Referințe critice:

Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc : Cornelia Petrescu este un povestitor înnăscut care ştie să găsească o tonalitatea potrivită şi un tempo alert pentru toate episoadele povestirilor sale… Ea  amestecă în doze egale comicul și tragicul, iar graiul moldav (n. b. : din unele povestiri) are farmecul poveștilor lui Creangă. In acelaşi timp știe să păstreze echilibrul între notația lucidă, observarea carteziană a realității și întâmplări mai mult sau mai puțin stranii… Având puternice rădăcini în pământul bucovinean, membră a Societăţii Scriitorilor Bucovineni, Cornelia Petrescu este un mediator şi un adevărat liant între două culturi : cea română şi cea franceză.

Alexandru-Ovidiu Vintilă, preşedintele Societăţii Scriitorilor Bucovineni : In proza din această carte Cornelia Petrescu îşi demonstrează puterea de a se confrunta cu viaţa. Uneori pe un ton eseistic, prozele autoarei sunt confesiunea unei voci care investighează autoscopic umanul, o realitate trăită deplin…

Simona MODREANU (profesor, doctor, critic literar) : Poate cǎ frumusețea va salva lumea, dar ce fel de frumusețe? In cel mai recent roman al sǎu, ”Lebede toxice”, Cornelia Petrescu disecǎ negurile armoniilor aparente, regǎsind și readucând în luminǎ uscǎciunea, meschinǎria, invidia, netrebnicii general umane pe care însǎ, cu același remarcabil talent de observator din umbrǎ, le identificǎ în tânǎra  societate româneascǎ post-revoluționarǎ. Corneliu NEAMŢU (profesor universitar, doctor) … Nu mai puțin important este faptul că povestea  cucerește și prin evocarea aproape analitică a labirintelor nesigure caracteristice sufletului adolescentin, a purității  și sensibilităților autodescoperite prin trăire, ea adresându-se tuturor vârstelor. Apariția acestui roman  este dovada maturizării depline  a meșteșugului în arta scrisului a autoarei, care ne-a dăruit  deja cu ceva timp  în urmă alte profunde și  interesante cărți.
Ana BLANDIANA (scriitoare) : Ceea ce vă scriu este o scrisoare de cititor plin de admiraţie pentru felul în care aţi reuşit să prindeţi în nici 200 de pagini toată complexitatea vieţii de exilat cu toată bucuria şi cu toată suferinţa pe care o conţine, cu toată nostalgia privirii înapoi plină de speranţă şi cel mai adesea de tristeţe. Personajele sunt pline de viaţă şi credibile, purtătoare nu numai de sentimente ci şi de idei. Am citit cartea cu plăcere mai ales pentru că este scrisă alert şi viu. Vă doresc tot succesul pe care îl meritaţi în ţara din care aţi plecat fără să o părăsiţi…
Stefan MANASIA (poet, critic literar) Cornelia Petrescu a scris o carte pe care o citeşti cu plăcere, alertă compoziţional, bine ritmată, muzicală. E o literatură a emoţiei reţinute care alunecă gracil pestevulgaritatea şi brutalităţile cotidianului…. Toate aceste femei sorb cultura şi ştiinţele precum cafeaua, reuşind să traverseze cu fruntea sus orice marasm, impunându-se, seducând, triumfând chiar într-un mediu concurenţial performant cum este cel occidental.
Simona MODREANU (profesor, doctor, critic literar) : …nimic nu sună artificial, nimic nu pare improvizaţie pe seama unor documente sau mărturii străine, totul este perfect asimilat şi transfigurat în povestire, în precizia şi acurateţea dialogurilor, în trăirea asumată personal a unor drame cu adâncă încărcătură morală. Nimic tezist sau obositor. Dimpotrivă, Cornelia Petrescu, abia scăpată de jugul comunist şi limba de lemn obligatorie, se desfată în libertatea regăsită a cuvântului, dar cu decenţa şi delicateţea scriitorului care ştie ce responsabilitate majoră îi incumbă atunci când atacă asemenea subiecte.
Corneliu NEAMŢU (profesor universitar, doctor) : …Cercul lui Simion nu este numai un roman,  ci şi o carte document, o reală SAGA românească a unor generaţii care au fost şi sunt. Ea este un apel împotriva resemnării, apel realizat cu mijloace artistice originale care aparţin unui real talent literar… Cartea poartă o puternică amprentă feminină şi o interpretare a trăirilor, sentimentelor şi emoţiilor care, din fericire sau nefericire, scapă bărbaţilor.
Brânduşa-Elena STEICIUC (profesor universitar, critic literar) : … Noaptea greierilor dovedește încă o dată acel talent deosebit al autoarei de a sonda ființa umană în profunzimile ei, așa cum remarca încă din anii ’90 Alexandru Husar. Intr-adevăr realismul balzacian cu care romanciera surprinde harta socială și umană a Franței contemporane, diverse fenomene de societate și, mai ales, gangrena drogului, fac din acest roman un document ce nu poate fi ignorat…
Corneliu NEAMŢU (professor universitar, doctor) : … După opinia mea, cartea are în afara multor altor calități și pe aceea, fundamentală, și anume că parcurgând-o cititorul poate spune: Da, și eu am gândit așa… Şi eu am trăit sau simțit asta, pentru că să nu uităm că o carte cu adevărat bună este cea în care noi, ca cititori, ne regăsim…
Alexandru HUSAR (profesor universitar de esteticǎ literarǎ) : Incep prin a mărturisi că romanul m-a impresionat mult şi, iată, pe susul primei pagini am notat : O revelaţie, în dreapta am notat : Un scriitor iar când am terminat lectura, pe ultima pagină am mai scris : Un om. Făcând aceste adnotări mi-am amintit cuvintele lui Whitman : Prietene, cine a citit această carte, a citit un om. Două elemente sunt puse în evidenţăla lectura acestei cărţi : de o parte scriitorul, de alta omul, ambele la înălţime… In primul rând este fermitatea frazei, absenţa artificialului, eleganţa şi sobrietatea stilului, forţa de convingere a cuvântului care este autentic, scos din inimă, din inima unui om care a trăit. Şi scriitorul are un condei dotat, cel al unei fiinţe care simte şi vede în profunzime iar naraţiunea entuziasmeazǎ aşa cum nu multe o fac. Cu spontaneitate autorul sondează fiinţa umană în profunzimile ei, punând în evidenţă profilul fizic şi moral al personajelor cu o tulburătoare manieră revelatoare…
Maria COGALNICEANU (profesoarǎ şi critic literar) : Tema fundamentală a romanului este cea a culpabilităţii şi a inocenţei pierdute iar nenumăratele subteme : istoria trucată, mistificată, a României, prizonieratul la ruşi, vânzarea conştiinţelor suflet şi conştiinţă contra devenirii unor fluturi fără aripi, frica de securitate care antrenează delaţiune, crimele politice… Minciuna şi impostura, regizarea unei realităţi demne de condeiul lui Orwel apar în capitolui intitulat atât de elocvent Iarba vopsită sau metoda graficelor exponenţiale. Romanul are o foarte frumoasă latură prin descrierile care au ceva din tablourile zugrăvite de Tonitza…
Pierre LONGRE (professeur universitaire, critique littéraire) : Les six textes en prose de ce nouveau livre de Cornelia Petrescu révèlent des souvenirs personnels ou collectifs filtrés et poétisés par la mémoire. Si le premier, qui donne son titre au recueil, est un ‘’ texte imaginaire’’ symbolisant la remontée à la source et composé de visions oniriques et fantastiques, les suivants sont fondés sur des ‘’ faits réels’’ entrant dans l’histoire individuelle, de soi ou des autres.
Simona MODREANU (Professeur universitaire, docteur en lettres, critique littéraire) : Les poèmes de Cornelia Petrescu reflètent des tensions contradictoires, tantôt vers une relation intime, profonde, avec la langue et le pays d’adoption, tantôt vers cette voix qui refuse de se taire, qui l’appelle du tréfonds de ses racines …
J.P. GAVARD-PERRET (poète, critique littéraire) : …Comme le prouve son Sagittaire, l’écriture devient l’expression d’un monde intérieur mais aussi une forme d’illimitation et non pas de dépaysement d’un monde originaire. Le langage forain représente un pas au-delà par rapport à ce que l’œuvre serait restée dans sa langue maternelle. Ce transfert est donc important. Il permet la rupture d’un cerclage pour une formidable brèche…
Simona MODREANU (professeur universitaire, critique littéraire) : deux aspects frappent tout de suite le lecteur. D’abord c’est la parfaite maîtrise de la plume narrative qui s’envole avec élégance et sobriété, poétique et subtile parmi des espaces…
Jacques ROGERRO (critique littéraire, écrivain, musicien) … J’ai le plaisir de souligner une écriture parfaite, emplie de poésie ainsi que d’un remarquable sens de l’observation. Tout d’abord, Cornelia affirme une vraie propension à nous faire voyager au cœur de ce pays ami qu’est la Roumanie. Cette excellente jongleuse de mots autant que de phrases, nous offre là, à défaut d’une simple exactitude, une authentique vérité, tout au long de ses écrits. En effet, elle voit plus qu’elle ne regarde et, dans le prolongement de toutes ses actions, entend plutôt que de seulement écouter. C’est à la fois envoûtant, pathétique et parfois féroce…
Alexandru HUSAR (professeur universitaire d’esthétique littéraire) : … Je trouve ce roman très troublant et je vous en félicite vivement pour son apparition. […] La fermeté de la phrase, l’absence de l’artificiel, l’élégance et la sobriété du style, la force de conviction du mot qui est authentique…
Ludmila G. (peintre iconographe) : … Tout est plein de fraîcheur, de candeur et poésie, alors que le malheur frappe aux portes des Roumains au risque de les engloutir et que la vie en France pose bien des problèmes aux émigrés…
Anca LUCAU (Maître assistent à l’Université de Lille) :  Ouvrir votre livre a été pour moi plus qu’un geste de curiosité. Continuer ensuite la lecture, le souffle coupé jusqu’à la dernière page, m’a été suscité par la découverte de ma propre vie, de mon parcours, de mon histoire. J’y ai retrouvé mes parents, mon adolescence, mes angoisses, mon départ, mes questions sans réponse. Depuis je me sens moins seule. Merci….
Jacques ROGGERO (critique littéraire, écrivain, musicien) : … De Cioran à Ionesco, de Virgil Tănase à Petru Dimitriu […], si nous en avions le désir, il nous serait possible d’habiller des bibliothèques entières, tant les Roumains parviennent à offrir à la littérature une force vraie, une pensée puissante et quelques inclinations assez similaires aux nôtres. […]. En effet, dans cette Nuit des cigales, Cornelia nous démontre, entre les lignes, qu’elle connaît le prix de chaque chose… Sa palette littéraire autant qu’humaine est largement ouverte. […] Cette femme est à la fois forte et douce ; et plus le talent, lui, est indéniable.