Elsa Dorval Tofan

Montreal, Canada, din 2003

Email: ceraselatofan@yahoo.fr 

Website:

Cărți publicate:

Cernoziom la hectar, eseuri, 2003,

Lansare de promisiuni, poezie, 2018, Ed. KronArt,

Antimetafore, poezie, 2020

Pozitiv la pătrat, proza (povestiri) 2020, Ed Creator (Libris),

Recueil de novembre sans titre, volum de versuri în limba franceză împreună cu poetul Adrian Grauenfels-Israel și poeta Amalia Achard-Franța, Ed. Saga, noiembrie 2021,

În curs de apariție:

Nimic, nimicuri, insomnii (volum în colaborare cu poetul Julien Caragea), Ed. Eikon (estimat iulie 2022),

Afacerile merg bine (poezie), (estimare editare în curs).

Despre autoare:

Cerasela Tofan, nume de autor Elsa Dorval Tofan, născută în Brașov pe data de 10 august 1964. A predat până în 1990 în diferite sate ale județului Brașov.

Ghid de limba franceză pentru Agenția S.A. Poiana Brașov.

După 1991, a făcut studii în cadrul Universității Drăgan, marketing, management, vânzări, program scurt, 1994,  Școala de jurnalism BBC 1996. Fost redactor  de știri, secretar de redacție la Transilvania Expres Brașov, fost membru al Uniunii internaționale de presă francofonă (UPF), implicată în susținerea limbii și culturii franceze în România.

Din 2000, Director de implementare pentru investiții de preaderare la Uniunea Europeană  în agricultura din județele din sudul României.

Din 2003 trăiește în Canada, provincia Québec, la Montréal.

Membră fondatoare a Asociației Scriitorilor Români din America de Nord (ASRAN).

Absolventă a Colegiului de Medicina Ușoară din Québec-CMDQ 2005, specialitate naturoterapie și igiena globală pe care a practicat-o  în farmacie.

Absolventă a Universității din Québec cu sediul la Montréal-UQAM, facultatea de științe sociale, specializare în imigrație, etnicitate, identitate culturală, promoția 2007. Conferențiar și corector în cadrul UQAM, catedra de geografie culturală, profesor titular Martine Geronimi.

Universitatea TELUQ, biologia creierului și psihologia personalității, creditare 2009. Absolventă a Școlii de infirmieri (asistenți medicali), infirmieră de spital în activitate.

A făcut parte din „Cenaclul 19”, condus de Alexandru Mușina și Angela Nache și a publicat în revista „Astra”. A  publicat volumul de reportaj Cernoziom la hetactar (2003) și volumul de poezie Lansare de promisiuni (2018) nominalizat de către USR filiala Brașov la categoria debut în poezie, a obținut în noiembrie 2019 Diplomă de merit în cadrul concursului de proză scurtă Nicolaie Velea, având ca temă Revoluția din Decembrie 1989, cu textul intitulat Mendeleev și fox. Finalistă secția poezie a CONCURSUL DE CREAȚIE TEATRALĂ ȘI LITERARĂ CU TEMA „DISTANȚA”. Contemporary Literature Press (CLP), sub auspiciile Universității din București, British Council, Institutului Cultural Român, Uniunii Scriitorilor din România și Muzeului Național al Literaturii Române, selectată în antologia Rănile lor pe trupul nostru… 2022, antologie editată de prof. univ. dr. Lidia Vianu, de asemenea, prezentă în antologia de poeme despre anotimpuri, in memoriam Radu Cârneci, realizată de Nicolaie Roșu, antologia Taina Scrisului, îngrijită de publicistul George Roca, antologia de poeți brașoveni, Chiriașii secundei, de Florin Șindrilaru, antología de scriitori brașoveni, Exordii și bruioane, de Mircea Brenciu. Autoarea Cuvântului Înainte : Orientat către Sud. Cohabitarea clasicismului și suprarealismului în volumul „Vă rog, unde este Sudul?” aparținând poetului israelian Adrian Grauenfels.

Colaborează la publicațiile „Revue pédagogique des professeurs de français” din Brașov, „Destine literare” din Canada, reprezintă Canada francofonă pentru International Writers’ Journal Magazine, S.U.A., revista de cultură „ Ramuri ”, editată de  Uniunea Scriitorilor din România, filiala Craiova, Rotonda Valahă, Autograf MJM Craiova, Libris Brașov, Viața Românească, 13 Plus, Luceafărul de dimineață., Saeculum.

Au comentat scrierile sale Mircea Brenciu, Iulian Catalui, Mircea Doreanu, Mihaela Malea Stroe, Florin Șindrilaru, Eugenia Taralunga, Ion Popescu Topolog, Simona Popescu, Ioan Lascu, Ada Stuparu, Ion Fercu, Petre Isachi.

Referințe critice:

„Năvalnică în rostire (și rostuire), ca talazurile oceanului pe care a ales a-l pune barieră – taluz – între ea și ea însăși, Elsa Dorval Tofan este o scriitoare care ne obligă să vedem și celălalt mal al oceanului. Al Atlanticului, de pildă. Sau al ființei care suntem, acum și aici. Atunci și dincolo. În metaforă și în antimetaforă. În carne&encefal.

Ecorșeul este la vedere, chiar dacă locutorul deocamdată se preface că se uită în altă parte, într-o „Ludică inepție a mentalului înșelător, numită uneori fericire/ Fără pendunculi către adevărul Invizibilului, fără cumpănire”.

Eugenia Țarălungă

Drept de autor: Invitată, scriitoarea Elsa Dorval Tofan – Radio România Cultural (radioromaniacultural.ro)