Vasile Hatos

Castiglione di Ravenna, Italia (din 2002)

Email: vasile.hatos@gmail.com

Website: –

Cărți publicate:

,,Tainica simțire”, Editura Amanda Edit, București, 2014 (prima ediție)

,,Tainica simțire”, Editura Minela, București, 2021 (a doua ediție)

,,Călătorie în ființă”, Editura Franco, Brezoi, 2021

,,Întâlniri cu Dumnezeu”, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2021

Despre autor:

 

Născut pe 5 august 1967, în comuna Poiana-Blenchii, locuind în satul Gostila, judeţul Sălaj. Clasele 1-8, le-a absolvit în satul Gostila. Am urmat clasele 9 şi 10, la Liceul Agroindustrial Ileanda, judeţul Sălaj. Apoi cursurile Şcolii Profesionale nr.9, de la Liceul Industrial nr.2, din Cluj-Napoca, judeţul Cluj. În anul 1991 încep Liceul la seral, la Liceul Energetic din Cluj-Napoca. După doi ani îl abandonez, având o revelaţie pe care mi-a dat-o suferinţele metafizice , dedicându-mă scrisului! Vroiam să fac Facultatea de filosofie şi Facultatea de drept!  Acum sunt rezident în Castiglione di Ravenna, regiunea Emilia Romagna, Italia , din anul 2002.

        Scriu din anul 1983, dar unele poezii și poeme le aveam în minte din anul 1978! Nu am avut vreun maestru spiritual, doar suferinţa, setea de absolut, deoarece calea cunoaşterii de sine este o cale a suferinţei! „Cunoaşte-te pe tine însuţi” şi vei cunoaşte nemurirea! Vreau să formez o Academie a Spiritului, o şcoală filozofică pur românească.

        Toţi avem sâmburele geniului, trebuie să ni-l descoperim prin sinceritate.

         Am terminat Academia Spiritului – am ajuns să nu mă mai mint pe mine însumi, adică să mă cunosc pe mine însumi. Ştiu cine sunt, ce-am fost şi ce voi fi.

         Iubesc Adevărul, Binele, Frumosul şi Natura.

         Sunt filozof, mistic, fizician, matematician, psiholog, psihiatru, teolog.

         Mi-am regăsit Paradisul Pierdut.         

          Am în mine Cultul lui Dumnezeu, Cultul lui Pitagora si Cultul lui Zamolxe.

          Trăiesc dincolo de bine şi de rău!

          Cunoaşte-te pe tine însuţi, numai aşa vei deveni mai puternic în spirit, vei cunoaşte nemurirea!

     Am peste zece cărți terminate, iar altele sunt în lucru. Am publicat puțin deoarece și lucrez. Scriu doar în timpul liber. Pentru mine, scrisul a devenit o pasiune absolută. Nu există zi fără să citesc sau să scriu.

    Sunt un om simplu, modest. Fac parte din multe Cercuri Literare. Am publicat în antologii italiene și românești. Colaborez cu multe reviste de cultură din Diaspora și România.

   Opera mea este complexă: beletristică, teatru, poezie, eseu, critică, filosofie, psihologie, teologie, mistică etc.

   Am debutat în anul 2014, luna august, cu un volum de poeme și poezii ,,Tainica simțire”. În anul 2021 public două cărți: ,, Călătorie în  ființă”- poem epic și  ,,Întâlniri cu Dumnezeu” – poezii.

Vizitează Librăria Editurii Minela! – https:/ /www.minela.ro / Tainica simțire (ediția a doua, revizuită)

Referințe critice:

                                   „Metamorfozarea zgomotelor din Gostila pierd forma pe măsură ce se apropie de pădure oferind loc realismului magic: natura îi vorbește, reușind comunicarea cu animalele prin semne și telepatie. Un univers paralel prinde viață în coștiința sa.Cum zice profesoara lui de limba română, din clasele 5-8, Victoria Tudor, citind poeziile sale: ”copilul a fost creat de natura Gostilei.”
”Cu frunze ce cad peste sufletul său” începe să transcrie limbajul naturii în poezie, totul în jurul său tace, totul în jurul său șoptește, iar viziunea sa depășește forma simplă a materiei.

                                    Ca și Giacomo Leopardi în ”Infinitul” descoperă Universul înlăuntrul său. Un Univers creat din iubire care adesea se ciocnește cu dimensiunea prejudecății  ființei omenești uitând că este divin, copleșit de frică, acolo unde timpul formează un pod, poetul se identifică din nou cu elementele naturii ”ca forța vântului” ce ”răpune undele durerii”  încredințând vântului suferințele iubirii.
Poeziile lui Vasile Hatos dețin misterele întregului ”ca două viorele care se ating”, astfel se ating și cele două lumi cu care trebuie să coexiste, mergând pe urmele iubirii, nu ”grondon grondoni” cum cânta Giovanni Pascoli în poezia ”În cer” din culegerea “Myricae”, dar împletindu-le pentru a găsi un echilibru în drumul spre libertate și în căutarea veșnică a tainicei simțiri.”

   # grondon grondoni = cuvânt în dialect toscan din Italia, din timpul lui Giovanni Pascoli care înseamnă în italiană ”încovoiat și lent”

17 marzo 2021                                                                                  Mihaela Talabà
Francavilla Marittima (Cs), Italia

„Vasile Hatos e o supriză absolută pentru oricine descinde în poezia sa, luând cunoștință însă și de celelalte scrieri anunțate,  de la roman la scenariul de teatru. Omul Vasile Hatos face parte din acea tipologie a “sufletelor tari”, metaforă ca aparține scriitorului român Camil Petrescu. Sub aparența sa modestie de ardelean liniștit și răbdător, se ascunde un vulcan de proiecte, datorate unei voințe, am zice nietzcheene, de a cuceri lumea prin puterea gândirii și talentului său de a spiritualiza materia lumii, de a fi în lume prin autonomia sinelui, prin ardoarea cunoașterii de sine și a tainelor naturii, a iubirii “ce urnește din loc soarele și celelalte stele”, a frumuseții creației divine și umane, a naturii umane.

         Rezident la Ravenna, un oraș cu rezonanțe universale prin comori de toate tipurile datorate frământatei sale istorii, dar și  prin exilul dantesc și nu numai, Vasile Hatos are el însuși  idealurile unui uomo universale, trăind însă și acea tragedia dell’incompiuto, altfel spus, tragedia nedesăvârșirii. Toate acestea sunt probate de cartea de pezie  ce apare în dulcele idiom sub titlul Rito d’iniziazione (Ritual de inițiere),  o veritabilă carte de vizită a unui român ce-și poartă țara cu el, limba maternă și valorile poetice, filozofice și creștine; poetul vasile hatos este în primul rând o conștiintă etică, morală și epico-dramatică.

  Deși susține că nu are maeștri întru inițierea sa, noi am recunoscut, alături de motive din miturile, eresurile și basmele noastre (în special  “Tinerețe fără bătrânețe și viață fără  de moarte”), din vechile balade ( în special “Miorița”), pe ultimul romantic european Mihai Eminescu cu setea sa nemântuită de a se topi, cupio dissolvi, în universul infinit, și-n absolut( a se vedea “Rugăciunea unui dac”), pe poetul-filosof Lucian Blaga, cu simbologia tainelor  naturii românești, pe poetul-profet octavian goga, cu dragostea sa nețărmurită pentru universul transilvan, cu tot ceea ce înseamnă patrie, omenie, credință, armonie, natură, și nu în ultimul rând, pe giovanni pascoli cu mitologemul universal al copilului ( il fanciullino) generator prin puterea imaginarului său liber de contagieri livrești, generator.așadar, de poezie în stare de grație.”

Geo Vasile, italienist și scriitor,

București, 14 dicembre 2014

Călătorie în ființă – Poem epic

Pelerinaj în ființa umană

            „Neobositul poet Vasile Hatos din Gostila, județul Sălaj, care de ani de zile lucrează în Ravenna, Italia, și unde este membru „La Camerata dei poeti” din Florența, vine de această dată în întâmpinarea cititorilor cu volumul „CĂLĂTORIE ÎN FIINȚĂ”, un poem epic deosebit structurat în XI capitole.

            În volumul de față,  „Călătorie în ființă”, poetul se lasă purtat de mental atât în lumea reală, de zi cu zi, cu miile de întrebări pe care și le pune ființa umană, dar și în lumea imaginarului, al transcendentului.

            Mesajele abundă, imaginile se perindă ca pe o peliculă de film, eliberându-se parcă din psihicul uman, din tumultul interior al sufletului, făcând uneori abstracție de rațiune și cedând teren „glasului” inimii ale cărei sentimente nu pot fi duplicitare și care izvorăsc din adâncul său și se revarsă în această lume plină de enigme și paradoxuri pe care doar poeții, romancierii, pictorii și muzicienii le pot desluși tainele și le pot înțelege și exprima plastic în lucrările lor.

Căci fiecare suflet

Are un Bine în el

Are şi magie

Şi poezie,

             Și totuși, indiferent de vicisitudinile pe care le oferă existența vieții, în fiecare din noi există o speranță, ceea ce scoate în evidență faptul că acest poem nu este al disperării, al deznădejdii ci al speranței, că totul va fi bine.

Ce aduc noi nostalgii,

Căci fiecare suflet

Aduce o speranţă,

Că vine încet o zi

Când oamenii din lume

Vor crede că dreptatea

Va fi Regina Vieţii

Şi bârfele din lume

Se vor nimici!

Speranţa că puterea

Va topi ce-i rău,

Că omenirea toată

Va crede în dreptate,

            Poate în Unul Dumnezeu!

            Poemul „Călătorie în ființă” este nu numai un pelerinaj în conștient și subconștient, pe pământ, dar și în univers. Este o lucrare cu tentă filozofică, indiferent că este vorba de spiritualitate sau materie, care amândouă la un loc se contopesc în energie, căci tot ceea ce ne înconjoară, inclusiv noi oamenii, nu este altceva decât energie!”

Ion Nălbitoru

Vizitează Librăria Editurii Ecou Transilvan! – https:/ /www.edituraecou.ro / Întâlniri cu Dumnezeu

DESPRE DIALOGURI CELESTE ȘI ÎNTÂLNIRI CU DUMNEZEU

   „Dedublarea personală are loc în momentul în care interiorizarea rugăciunii devine atât de puternică încât poetul poate comunica în dialog deschis cu sufletul său: „Faţă-n faţă cu sufletul meu/stau de vorbă cu el mereu…” (Rugăciunea). Precum un vechi pustnic, acesta regăsește puterea rugăciunii care permite evaluarea interioară a sufletului. Aș putea spune că autorul pășește pe linia paulină a credinței creștine care vedea o trihotomie a omului, acesta fiind considerat a fi format din trup, suflet și spirit. Și, în acest fel, eul poetic poate discuta cu sufletul său, într-un dialog dintre suflet și spirit. Această imagine trihotomică este descoperită ca trăire în sfera armonioasă a Poeziei. Datul paulin transpus în poezia dialogului inter și transpersonal cu divinitatea este prezent pe parcursul volumului ca o dublare a căii epistolare a apostolului, autorul dorind să sublinieze necesitatea întoarcerii la liniile credinței primare punctând importanța sufletului omenesc și a comunicării dintre uman și dumnezeiesc și nu atât forma în care este redată această conversație creatoare. Pasul nostru zilnic devine dublat de cel al Tatălui Ceresc, sau noi pășim pe urmele pe care Acesta le imprimă în existența noastră, netezindune drumeagul pe care noi călcăm? Aceasta este marea întrebare pe care o sădește în sufletele noastre volumul de poezii Întâlniri cu Dumnezeu de Vasile Hatos.”

 dr. Victor Constantin Măruțoiu, Cluj-Napoca, 3 august 2021

https://www.edituraecou.ro/carti/intalniri-cu-dumnezeu-poezii-detail

https://youtu.be/jgCBmKw4cnY